اداره کل هواشناسی استان اصفهان
اداره مهندسی و تجهیزات

سامانه پایش  فنی
ویرایش چهار
آبان 96
 
 
                                             
نام کاربری
کلمه عبور
                                              
 
تغییرات جدید:  روسای ادارات قادرند از طریق لینک "ایستگاه های تابعه" اطلاعات ایستگاه های تابع اداره خود را ویرایش و اصلاح نمایند.