هشدار هواشناسی- سطح زرد شماره30  

موضوع : هشدارهواشناسي سطح زرد شماره 30 مورخ 16 / 4 / 99
توصيف سامانه: ناپايداري هاي جوي
زمان شروع: بعدازظهر دوشنبه 16 / 4 / 99
نوع مخاطره: وزش باد شديد و بارش پراكنده باران در بعدازظهر و اوايل شب
مناطق اثر: غرب، شمال غرب
زمان پايان: اواخر روز سه شنبه 17 / 4 / 99
اثر مخاطره: آسيب به سازه هاي موقت و احتمال شكستن درختان فرسوده و بارش پراكنده باران تابستاني و آسيب به محصولات كشاورزي
توصيه: محكم نمودن سازه هاي موقتي، عدم توقف در زير درختان فرسوده، جمع آوري محصولات كشاورزي و باغي و ساير اقدامات پيشگيرانه

 
ایستگاه های 24 ساعته
وضعیت هوای فعلی بارش 24 ساعته
(تا 9:30 صبح)
سرعت باد رطوبت هوا دمای هوا نام ایستگاه






فرودگاه شهید بهشتی






اصفهان- ازن سنجی






داران






خور و بیابانک






کاشان






شهرضا
نمایش همه ی ایستگاه ها        نمایش  وضع هوا روی نقشه